Skip to main content
Razstave 2021

Vzporedna literatura

By 17 februarja, 20214 aprila, 2022No Comments

Jan Dirk van der Burg, Censorship Daily, 2012

5. – 24. 3. 2021
KAPSULA

> postavitev @KAPSULA

Jan Dirk van der Burg, Martin John Callanan, Siniša Labrović, Lucky Pierre, Vlado Martek, Peter Tillessen, Erik van der Weijde

Zbirka knjig umetnika Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. je ena osrednjih mednarodnih zbirk knjig umetnika v državi in zato tudi primeren predmet proučevanja. Nastala je s prvimi donacijami in izmenjavami leta 2003, danes pa obsega več kot 600 enot knjig umetnika, fanzinov, časopisov in revij umetnika.

Aktualni čas se zdi še posebej primeren, za ponoven premislek o tem kdo smo in kako živimo. Razstava Vzporedna literatura je nastala ob soočanju s trenutnim družbenim dogajanjem, ki ga zaznamuje splošno nezadovoljstvo s politiko, političnimi elitami, represivnimi ukrepi, cenzuro in lažnimi novicami. Izbrane publikacije so nastale v različnih kontekstih, okoljih in obdobjih, a vse načenjajo teme politične moči in oblasti.

Censorship Daily (2012) prinaša zbrane strani dnevnega časopisa NRC Handelsblad. Jan Dirk van der Burg je zbral podobe iz časopisov (2007 – 2012), ki jih je prejemal njegov prijatelj Thomas Erdbrink, ko je živel v Teheranu. Gre za nizozemski časopis, ki ga je pred dostavo vsakič pregledala skupina iranskih uslužbencev. Ti so z ravnilom, škarjami in nalepkami skrbno prekrili nespodobne dele fotografij, razgaljene dele teles. Podobe namerno ostajajo črno-bele, cenzorska nalepka pa živo modra.

Erik van der Weijde v knjigi Contemporary Brazilian politics (2011) kaže odlomke časopisnih besedil, ki jih je zbiral več let. Prevladujejo komentarji o politični korupciji. Letni strošek korupcije v Braziliji je ocenjen na približno pet bilijonov ameriških dolarjev. Na črni podlagi, v preprosti brezserifni pisavi lahko sledimo besedilu brez začetka in konca, kot naboru izjav, brez imen. Sporočilnost je tako še močnejša in kaže na upor režimu, podkrepljen z alarmantmimi dejstvi in številkami.

Lucky Pierre je umetniška skupina iz Chicaga. Leta 2012 je izdala publikacijo 100 actions for Chicago torture justice, ki predstavlja odgovor na nepojmljive oblike agresije in mučenja, ki ga je čikaška policija povzročala temnopoltemu prebivalstvu med leti 1972 in 1992. Dokumentarni material so zbirali več let. Z njim so opozorili na konkretne primere zločinov in vzpodbudili javno debato o problematiki mučenja, njegovih strukturah, praksah in posledicah. Projekt je bil participatorne narave, saj si lahko preko spleta na njihovi strani tudi sam prispeval akcijo.

Postdiplomsko obrazovanje (2009) Siniše Labrovića po obliki asociira na popularne priročnike za samopomoč. Razdeljena je v štirinajst poglavij, vsako pa obravnava eno kriminalno aktivnost kot so kraja, prostitucija, preprodaja drog, izsiljevanje, korupcij in se končajo s politiko. Za vsako sistematično opiše in doda uporabne nasvete. Publikacija je ciničen komentar na zahtevo po vseživljenjskem izobraževanju in prevprašuje uporabnost znanj. Na drugi strani izpostavlja nejasnost meja med sfero poslovanja, politike in kriminala. Risbe v knjigi so delo Igorja Hofbauerja.

Letters 2004-2006 (2007) je delo Martina Johna Callanana. V njej so zbrana pisma – oziroma odgovori na njegova pisma, ki jih je poslal predstavnikom oblasti in struktur moči. Britanskim političnim voditeljem in predstavnikom kraljeve vlade je poslal prošnjo za potrdilo, da še vedno obstajajo (Confirmation that you still exist), 268 svetovnim predsednikom je poslal izjavo I respect your authority (Spoštujem vašo avtoriteto.), več kot stotim verskim voditeljem pa vprašanje When will it end? (Kdaj se bo končalo?). Zbrani odgovori predstavljajo različne odzive, nekateri učinkujejo bizarno in nerealno, včasih se postavlja tudi vprašanje o smiselnosti odgovorov.

______

Jan Dirk van der Burg (1978, Nizozemska) se ukvarja s fotografijo in filmom in medijem knjige umetnika. Živi in dela v Amsterdamu.
Martin John Callanan (1982, Velika Britanija) je konceptualni umetnik, ki deluje v Londonu in na Škotskem. Ukvarja se z raziskovanjem položajem posameznika znotraj različnih sistemov. Ustvarja v različnih medijih.
Siniša Labrović (1965, Hrvaška) je umetnik, ki ustvarja na področju performansa, body arta, videa in fotografije. Več aktivistično naravnanih projektov je izvedel v javnih prostorih in galerijah.
Lucky Pierre (ZDA) je umetniška skupina iz Chicaga, ki deluje na področjih performansa, pisanja, izobraževanja, dogodkov in aktivizma. Kolaborativne in participatorne dogodke ustvarjajo od leta 1995.
Vlado Martek (1951, Hrvaška) je nekdanji član konceptualne skupine Grupa šestorice autora (1975 – 1984). Ustvarja dela in anti-dela, asemblaž, ročno pisane tekste, kjer razmišlja o družbi, politiki in ideologiji.
Peter Tillessen (1969, Nemčija) je poznan kot fotograf, veliko ustvarja tudi v mediju knjige umetnika. Živi in dela v Švici.
Erik van der Weijde (1977, Nizozemska) je fotograf in zelo aktiven na področju knjige umetnika. Ima svojo založbo 4478ZINE. Živi in ustvarja v Braziliji.