Skip to main content
Razstave 2024Trenutno

Tajda Stiplovšek Jug: Treida

By 15 februarja, 202429 marca, 2024No Comments

Foto: Tajda Stiplovšek Jug

28. 3. – 23. 4. 2024
Galerija P74

_____

Vljudno vabljeni na otvoritev razstave Treida Tajde Stiplovšek Jug v Galerijo P74, v četrtek, 28. marca 2024 med 19.00 in 21.00 uro.
_____

Zime so že nekaj časa opazno krajše in bolj mile, pomanjkanje snega je postala stalnica. Opozarjanje na globalno segrevanje poudarja pomen zime na eni strani, prav tako pa lahko zaradi družbenih navad in popularne kulture opazimo nostalgijo po snegu. Sneg je za božič v Sloveniji nazadnje zapadel leta 2007. Tajda Stiplovšek Jug postavi hipotezo, da lahko sneg v prihodnosti postane bodisi rariteta, neke vrste zgodovinska snov ali luksuzni material s katerim se lahko trguje kot surovino. Treida je drugi v seriji projektov znotraj katerih se avtorica ukvarja s pomenom snega v času posledic globalnega segrevanja in mu dodaja nove vloge. Predstavlja idejo o spletni platformi, kjer se s snegom trguje kot surovino, kar združuje temi ekonomije in ekologije.

Ime Treida je sestavljeno iz besede »trade« (trgovanje) in imena umetnice (Tajda). Avtorica že nekaj let spremlja razširjeno kulturo investiranja oziroma trgovanja, tudi v navezavi na individualistični življenjski slog – investira se (lahko) skoraj na vsakem področju v življenju posameznika, vendar le tja, kjer se bo to obrestovalo. Po zgledu določanja vrednosti nekaterim naravnim surovinam si je zamislila obstoj fiktivnega trga za prodajo solastniških deležev snega, ki ga že nekaj let zbira in hrani v zmrzovalniku. Na prostorsko zasnovani postavitvi v galeriji bodo postavljeni različni elementi projekta: interaktivna projekcija, shranjeni primerki »surovine« (hladilniki s snegom) ter delovno okolje uporabnika spletne platforme. Interaktivno projekcijo vizualno določa panoramski pogled pokrajine na Antarktiki, najdene na programu Google Earth. Znotraj ledeniške pokrajine, ki skuša posnemati »naravno« velikost, lahko opazujemo različne indikatorje. Pri tem avtorica uporabi obliko ledenika kot graf – tovrstna vizualizacija podatkov je namreč ljudem najbližja. Primerki snega v hladilnikih so shranjeni v različnih posodah (glede na to ali gre za svež sneg, starejši, bolj čist…) ter označeni z osnovnimi podatki (letnica, količina), kar jih približuje funkciji muzejskih artefaktov. Psevdoznanstveno označevanje lahko razumemo tudi kot potrebo po vtisu strokovnosti, navidezno kompleksnost, ki nevešče posameznike prepriča k nakupu. Na drugi strani pa prostor, v katerem je poustvarjeno delovno okolje uporabnika, želi pokazati kdo je tisti potencialni uporabnik platforme in s kakšnimi vprašanji se ukvarja. So to špekulatorji, ki iščejo hiter zaslužek ali varni naložbeniki, ki verjamejo v bolj dolgoročne in varne naložbe? Gre za posameznike ali instutucije in podjetja, ki vidijo v tem priložnost za razvoj specifičnih vej turizma, kjer se prodaja edinstvena izkušnja?

Video, ki se predvaja na delovnem računalniku, simulira aktivnost uporabnika, ki med drugim pregleduje različne indikatorje – ti poleg klasičnega prikaza gibanja vrednosti kažejo vplive različnih zunajih faktorjev. Nedvomno je za investitorje trgovanja s snegom najpomembnejše spremljanje vremena ter podnebnih sprememb. Problem, ki ga predstavlja shranjevanje snega je energetska poraba, zaradi česar tako zunanji faktorji kot etični zadržki zavirajo rast tega trga. Dodani so tudi domnevni osebni predmeti uporabnika platforme, ki poudarjajo neobhodno osebno zgodovino, izkušnje in vrednote, ki (lahko) prav tako predstavljajo svojevrsten dejavnik pri sprejemanju odločitev. Tajda Stiplovšek Jug se kljub nedvoumni prisotnosti okoljske problematike v projektu ne osredotoča na posledice izginjanja snega, temveč jo zanima raziskovanje človeških načinov vrednotenja. Navsezadnje – kakšen bi bil odnos med njenim, shranjenim snegom in tistim na Antarktiki, odnos med človeško dodeljeno vrednostjo in tisto, ki pogojuje obstoj človeštva? Bi lahko njen sneg postal vrednejši?

_____

Razstava sodi v ciklus Odprti termin za mladega intermedijskega umetnika, ki ga Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. pripravlja od leta 2016 in predstavlja prvo samostojno predstavitev mlade umetnice v Ljubljani.

_____

Tajda Stiplovšek Jug (1999) deluje na področju intermedijske umetnosti. Leta 2022 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer kiparstvo, kjer tudi končuje magisterij. V okviru programa študijskih izmenjav v tujini Erasmus se je izobraževala tudi na univerzah v Linzu in Leipzigu. Trenutno se v okviru Erasmus prakse usposablja v galeriji Ideal Art Space v Leipzigu. Sodelovala je na več projektih, skupinskih in samostojnih razstavah organiziranih s strani Akademije in sodelovala na skupinskih razstavah v Galeriji Alkatraz, DLUM (Društvo likovnih umetnikov Maribor) in v Tržiču. Trenutno samostojno razstavlja tudi v galeriji Tkalka v Mariboru.V svojih prostorskih instalacijah se z uporabo naravnih in tehnoloških materialov ter predmetov posveča njihovi funkciji in odnosu človeka do okolja.