Skip to main content
Razstave 2022

Nežka Zamar: Zaporedja prostorov

By 1 februarja, 202214 junija, 2022No Comments

Foto: Giacomo De Donà

10. 2. – 3. 3. 2022
Galerija P74

>postavitev @P74 Gallery

______

Ustvarjalni proces Nežke Zamar se prične z raziskavo – opazovanje, dokumentacija in reinterpretacija so v nadaljevanju poglobljeni z delom v različnih medijih. Sebe razume kot prevajalko zgodb, ki nas obkrožajo, zato se celostno poglobi v problematiko. S tem obravnavani predmet lahko razume v novih kontekstih in poišče nove povezave. Večinoma ustvarja z najdenimi objekti. Meje so stalnica v njeni umetniški praksi. Analizira jih s poudarkom na njihove potencialne premike. Zanimajo jo medprostori, ki nastanejo med fizično materialnostjo in idejnim konceptom. Na razstavi v Galeriji P74 umetnica predstavlja nadaljevanje projekta, ki ga je pričela lansko leto na rezidenci v Dolomiti Contemporanee (Italija).

V projektu Sequence of spaces II Nežka Zamar prepleta vizualno umetnost z literaturo oziroma jezikom in jezikoslovjem. Delo lahko navežemo na tradicijo vizualne in konkretne poezije, kjer se meje besednega nadgrajujejo v vizualnem, avtorico pa se ukvarja tudi z vprašanjem kaj je lahko knjiga. Projekt je materializiran v prostorski instalaciji, narejeni posebej za prostore galerije, gre za site-specific delo. To vsebuje več pol papirja, ki učinkujejo kot stena, na njih pa je vrezano besedilo. Vsaka pola (vključno z besedilom) učinkuje kot posamezno, samostojno delo, hkrati pa zaradi postavitve instalacijo lahko beremo večsmerno; horizontalno in vertikalno, s poljubnimi rezi in zaključki. Gledalec se premika znotraj osvetljene instalacije; med stenami, kar ne omogoča le različnih pogledov na vizualnost dela, temveč izpostavlja odprto formo branja. Slednje nima vnaprej določene vsebine in interpretacije, uporabljeni so tudi različni jeziki in jezikovne zakonitosti. Umetnica se poigrava z dvoumnostjo percepcije materialnosti, saj papir, ki ga uporablja, ni narejen iz celuloze, temveč iz kamna. Tako gradi kontrast med trdnostjo osnovnega materiala iz katerega je umetniško delo narejeno, grajenjem stene, ki učinkuje kot nekaj stabilnega, in lahkoto, prožnostjo in občutljivostjo papirja. Sam zapis besedila ne prereže površine papirja, temveč posega v material in ustvarja gube. Element stene kot nečesa, kar razmejuje prostor poudarja koncept delitve, odnosov, ki se preko nje vzpostavljajo.

Ob prostorsko instalacijo so postavljena še tri dela iz serije Directions (An Attempt at Transparency) (2022), kjer avtorica v središče postavlja meje slikarstva in literature z izpostavljanjem njihovih osnovnih elementov. Tradicionalne tehnike prepleta z novimi tehnologijami, tako v konceptu kot materialnosti. Transkripcija najdenih digitalnih zapisov in tekstovnih sporočil postane osnova za dela na papirju, ki so umeščena v osveljene okvirje, narejene s tehniko 3D tiska. Ker je papir zguban, postavitev in osvetlitev spreminjata berljivost znakov / črk, spreminjajoča se vsebina v okvirju pa nakazuje na oddaljenost med avtorico in najdenimi subjekti.

Nežka Zamar se v razstavljenih projektih ukvarja z raziskovanjem precepcije besedila znotraj vizualnega, predvsem pa izpostavlja kompleksnost jezika, njegovega branja in branja pomena. Element fizične razmejitve spretno uporablja znotraj umetniških del za odpiranje vprašanj o večplastnosti pomena, s svetlobo pa dosega vtis neotipljivosti zapisanega.

______

Nežka Zamar (1990) je vizualna umetnica, rojena ob slovensko – italijanski meji. Diplomirala je iz slikarstva na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah (2013), nadaljevala študij na univerzi Mimar Sinan v Istanbulu (2015) ter končala magisterij v Benetkah (2018). Še naprej sodeluje z umetniškim Ateljejem F beneške akademije in je aktivna članica ter ena od ustanoviteljic kolektiva Fondazione Malutta. Od leta 2021 redno razstavlja, samostojno in skupinsko, organizira projekte in delavnice v mednarodnem likovnem prostoru. Živi in dela med Ljubljano in Benetkami. Med pomembnejše razstave sodijo La Torre Maluttona e Il Mercato Babelico, Monitor Gallery, Rim, Italija, Il Gemello Cativo, Museo Santa Maria della Scala, Siena, Italija (2018), Collezione Malutta and Black Market, Monitor Gallery, Rim, prostorska postavitev in predstavitev knjige v sklopu bienala Mediterranea 17 Young Artists Biennale, Tirana (2017) ter Fondazione Malutta meets the Albanian Pavillion – sodelovanje z albanskim pavilijonom na beneškem arhitekturnem bienalu (2016).