Skip to main content
P74 razstave 2018

Voranc Kumar: Krajine in zemljevidi

By 16 oktobra, 201818 avgusta, 2020No Comments

8. 11. – 28. 11. 2018
Center in Galerija P74, Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Voranca Kumarja Krajine in zemljevidi v Galerijo P74 v četrtek, 8. novembra 2018 ob 20.00 uri.

Intermedijski umetnik Voranc Kumar v svoji umetniški praksi razvija svoje zanimanje do relacije med pogledom in prostorom. Tema razstave Krajine in zemljevidi je odnos človeškega in računalniškega pogleda, ki se v zadnjih desetletjih tehnološkega napredka vse tesneje prepletata. Projekt se osredotoča na procese, ki jih lahko v najširšem pomenu imenujemo rekonstrukcijski: tiste, ki iz dvodimenzionalnih slik (fotografij ali gibljivih posnetkov) rekonstuirajo tridimenzionalen prostor, ki je bil v prvotnih slikah sploščen na zgolj dve dimenziji. Uporabljajo se v filmski industriji, reklamnih spotih, računalniških igrah ipd. Gre za tehnični postopek, ki nekako nadomešča 3D skener in temelji na geometrijski abstrakciji človeškega vida, vendar deluje drugače. Program potrebuje določeno pot kamere ali fotografskega aparata na podlagi katere rekonstruira prostor, ki je bil prvotno sploščen iz treh na dve dimenziji. Vendar za razliko od človeškega pogleda, ki prostor prepozna tako rekoč takoj, ko vanj usmeri pozornost, računalniški algoritem najprej potrebuje pot – torej premik pogleda in šele nato na podlagi razlike med različnimi pogledi prepozna prostor in objekte, ki ga naseljujejo. Osrednja naloga računalniškega programa je, da prostor, ki ga »vrne« uporabniku, ta prepozna kot objekt njegovega lastnega pogleda, preden mu ga je odtujila filmska kamera ali fotografski aparat. In prav ta povratna zanka je bistvo zanimanja umetnika.

Voranc Kumar je s kamero snemal pokrajino na vožnji z vlakom, ki jo redno opravlja. Gledalcu bo na razstavi prikazana ta vožnja v mediju videa, vendar kot sprehod skozi računalniško krajino tik preden je ta vrnjena človeškemu pogledu – torej obdelana do te mere, da jo prepoznamo kot poznani estetski objekt. Video bo spremljal tudi zvok, na stenah galerije pa bo podoba »zemljevida« – dvodimenzionalne reprezentacije rekonstrukcije prostora. V tem primeru ima zemljevid več pomenov, saj privzema videz zemljevida, torej nečesa, namenjenega človekovemu nahajanju v prostoru, obenem pa vsebuje sploščeno informacijo sicer prostorskega izrisa računalniške rekonstrukcije prostora. V projektu torej ne gre le za splošen odnos med človeškim in računalniškim, temveč za specifičen odnos med avtorjem-uporabnikom in specifičnim programsko-algoritemskim orodjem. Pri tem sam pristopa kot uporabnik z določenim estetskim pričakovenjem in specifično pozornostjo za možnosti, ki jih program ponuja, prav tako pa je program sam po sebi določeno programsko orodje, ki je namenjeno izpolnjevanju uporabnikovih pričakovanj. Že na tej točki se približevanje enega drugemu dogaja obojestransko: uporabnik se mora naučiti biti uporabnik, program pa je z vsako novo verzijo bolje prilagojen uporabnikovim pričakovanjem.
Kar je zanimivo je zamik, zdrs, ki se zgodi, ko uporabnik spremeni svoj siceršnji profesionalni pristop do orodja in postane popotnik z vlakom, skoraj romantičen opazovalec krajine, ki se mimo njega premika brez njegovega nadzora. Razmerje med uporabnikom in programom se tako zamakne, saj sta drug za drugega neprimerna. Krajina enostavno ni objekt, za katerega je bil program ustvarjen, zato je prostor, ki ga slednji rekonstruira na zanimiv način tuj estetski izkušnji potnika na vlaku, ki zre skozi okno. Zaradi tega razloga tudi uporabnik ali gledalec pri razbiranju pokrajine naleti na težave. Morda se mu zdi, da prepozna posamezne elemente, vendar celota nima smisla. Umetnik torej prikaže interpretacije krajin, ki mu jih ponuja program, s tem pa ne želi doprinesti k fetišizaciji tehnologije, temveč predvsem izpostaviti njeno tujost, kljub poskusu poustvarjanja človeškega.

Voranc Kumar (1990, Koper) magister kiparstva in doktorski študent filozofije na Filozoski fakulteti v Ljubljani, svoje zanimanje za obe polji pa poskuša združevati v svojih delih. Umetniško je profiliran kot intermedijski umetnik, saj stremi k združevanju medijev. Poklicno je aktiven tudi kot scenograf in avtor videa. Kot intermedijski umetnik je v preteklih letih razstavljal na nekaterih skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini. Samostojno se je predstavil v okviru zaključne razstave udeležencev šole Svet umetnosti v Galeriji Škuc v letu 2018.

Program Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. podpirata Ministrstvo za kulturo RS in MOL, Oddelek za kulturo.