Skip to main content
P74 razstave 2011

SBD, Matej Stupica, Rone84: POSTVIRTUALNO

By 7 februarja, 20115 marca, 2011No Comments

10. 2.–4. 3. 2011
Center in Galerija P74, Prušnikova 74, Ljubljana
Odprtje razstave: četrek, 10. 2. 2011 ob 20.00 uri

Kustos: Tadej Pogačar

“Z vsako razstavo gre predvsem za proces produkcije znanja in njegove distribucije.”
P.U.

Razstava Postvirtualno opozarja na najmlajšo generacijo vizualnih umetnikov, ki se uspešno izmika paradigmi “anything goes”, formalistični rabi medijev in trendu umetnosti kot dekoru družabne kronike. Vizualnim delom vračajo zavzetost, osredotočenost in prepričljivost. V tem se pomembno razlikujejo od velikega dela likovne produkcije, ki trenutno nastaja pri nas.

Razstava Revizije. Slika 70+90, ki smo jo Centru in Galeriji P74 pripravili pred slabim desetletjem je izpostavila t.i. drugo linijo slikarstva, t.j. avtorje in avtorske skupine, ki izhajajo iz drugih idejnih in konceptualnih izhodišč, kot desetletja prevladujoča umetnostna linija pri nas, ki je temeljila na ideologiji in estetiki zmernega modernizma in neomodernizma. Drugo linijo zaznamujejo konceptualna izhodišča, ki jih lahko opažamo v razširjenem statusu vizualnega, rabi različnih tehnologij in medijev (intermedijskost), v kritičnem odnosu do družbene realnosti in koncepta zgodovine. Razstava Revizije. Slika 70+90 je dokončno potrdila znana dejstva, da je umetniških struj v predpretekli zgodovini več in da jih zaznamujejo ideologije in estetike, ki niso del modernističnega kanona – kot je sicer skušala prikazovati domača umetnostna zgodovina in kritika –­­ temveč da mu celo radikalno nasprotujejo.

Razstava Postvirtualno skuša začrtati nekatere konceptualne usmeritve najmlajše generacije vizualnih ustvarjalcev, ki so jim idejna izhodišča t.i. druge linije blizu. Opozarja na aktualno kontinuiteto te zgodovinske linije. Za vizualna dela na razstavi Postvirtualno je značilno prečenje meja med visoko in popularno umetnostjo, med različnih tradicijami, mediji in žanri (grafičnim oblikovanjem, modo, filmom, socialno aktivnostjo, subkulturo), poleg tega pa tudi vsebinske in formalne značilnosti, kot so fragmentarnost, kolaž, asemblaž, ready-made ipd.
Izbrane avtorice in avtorji so v aktivnem dialogu s številnimi umetnostnimi tradicijami, kot so neformalne umetniške tendence šestdestih, “slabo slikarstvo” sedemdesetih, ulično slikarstvo, grafiti, popularna kultura osemdesetih ipd. Zanima jih kultura vsakdana, ki se odraža v specifičnem realizmu, ne-monumentalnosti in dialoškosti. Odnos do medijskega sveta in sveta medijev je afirmativen, pragmatičen, kritičen, igriv, nikakor pa ne samoumeven in neproblematičen.
Razstava Postvirtualno prinaša novo umetniško produkcijo, ki se bistveno razlikuje od današnje produkcije avtorjev, ki so vstopili na sceno v devetdesetih (in kasneje), saj se uspešno izmika intimizmu, formalizmu ali inscenaciji deklerativnega uporništva.


Small but dangers


Matej Stupica


Rone84