Knjiga umetnika

 

Leta 2003 smo zasnovali Zbirko knjig umetnika Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. Ta obsega danes več kot 700 enot knjig umetnika, zinov, časopisov in revij umetnika. V letu 2004 smo prvič pripravili izobraževalni program, leta 2008 pa smo odprli projektni prostor in knjigarno KAPSULO, ki je bila posvečena knjigi umetnika. Sledila so prva povabila na mednarodne sejme v Pariz (Art Book International, Georges Pompidou) in New York (NY Art Book Fair, PS 1, 2009). V letu 2010 smo v Ljubljani organizirali Konvencijo Blind Date, I. mednarodni festival knjig umetnika in umetniških publikacij, ki je na gostil domače in tuje neodvisne založnike. Knjige, ki so izšle v našem založništvu, so danes v številnih svetovnih zbirkah knjig umetnika, kot so MoMA, New York; International Center of Photography, New York; CNEAI, Pariz; Muzej moderne umetnosti Weserburg, Bremen; Metropolitan muzej, New York; Collection of the University of South End, London idr.

V trgovino