Skip to main content
P74 razstave 2015

Druga eksplozija – 90. leta (uvod – drugi del)

By 11 novembra, 20152 januarja, 2016No Comments

24. 11. – 27. 11. 2015
Center in Galerija P74, Trg prekomorskih Brigad 1, 1000 Ljubljana

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Druga eksplozija: 90. leta (uvod – drugi del) v torek, 24. 11. 2015 ob 20.00 uri v Center in Galerijo P74.

Druga eksplozija: 90. leta (Uvod – Drugi del)  je druga študijska razstava večletnega raziskovalnega in izobraževalnega projekta Druga eksplozija – 90. leta (2014-2016), ki raziskuje umetniško in kulturno produkcijo devetdesetih let dvajsetega stoletja v socialnem in političnem kontekstu. Na prvi študijski razstavi v lanskem letu smo predstavili kronologijo prelomnih političnih in socialnih dogodkov, kulturno politiko osamosvojene Slovenije ter izbor pomembnejših razstavnih projektov na področju sodobne vizualne umetnosti. Druga delovna razstava se posveča splošnem kulturnem utripu devetdesetih, njegovi popularni kulturi, socialni dinamiki ipd. in kulturni sceni devetdesetih, ki jo zasledujemo skozi film, humanistično produkcijo, neodvisno založništvo ter popularno glasbo in gledališče.

Ob ustanovitvi lastne države se je slovenski film znašel v veliki finančni negotovosti, predvsem neodvisna produkcija. Kljub začetnim problemom, so bila devetdeseta leta čas zanimivih prvencev – izpostavili smo tiste, ki so se bodisi priljubili občinstvu, so bili kritiško priznani ali pa so bili uspešni v tujini. Na področju gledališke produkcije posebej izpostavljamo ustvarjanje na področju neinstitucionalnega gledališča, t.j.  oblike neverbalnega in gibalnega gledališča. Na področju glasbe smo izbor omejili na zasedbe in izvajalce popularne glasbe, ki so svojo pot pričeli v devetdesetih oz. so v devetdesetih doživeli svoj vrhunec. Osredotočili smo se na kantavtorje, žanr popularnega rocka, prve začetke domačega hiphopa in rapa.

V  devetdesetih je pomemben vznik in dejavnost novih družbenih gibanj. Posamezne skupine so izdajale svoje publikacije, ki so v aktualni družbeni diskurz prinašale nove teme in problematike. Med neodvisnimi izpostavljamo periodiko Društva Škuc, med založnike, ki so izdajali prevode ključnih in aktualnih družboslovnih del pa publikacije in knjige založb Krtina, Studia Humanitatis in Študentske založbe.

Za prijazno pomoč in sodelovanje se zahvaljujemo dr. Jožetu Vogrincu (izbor strokovnih publikacij), dr. Barbari Orel (gledališko področje), knjižnici Fakultete za arhitekturo Ljubljana, Mestni knjižnici Ljubljana, Narodni in univerzitetni knjižnici Ljubljana ter Muzejskemu oddelku Slovenske kinoteke. Priprava in izvedba razstavnega projekta Druga eksplozija: 90. leta (uvod – drugi del)  je nastal v okviru programa izobraževalnega programa INKUBATOR za mlade kustose. Razstavo sta pripravili in zasnovali Iza Pevec in Nina Skumavc.

Več o projektu

Druga eksplozija – 90. leta je večleten raziskovalni in izobraževalni projekt, ki ga Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. pripravlja in organizira v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Projekt je injicirala delovna skupina, ki jo sestavljajo Andreja Hribernik, Marko Košan, Jože Barši, Tadej Pogačar. Projekt je dvodelne narave in poteka sočasno na dveh lokacijah v Ljubljani in v Slovenj Gradcu. Ta dvojna perspektiva »središča« in  »roba« je ključna pri razumevanju in iskanju kompleksnejše podobe devetdesetih. Projekt vključuje raziskave, razstave, predavanja, pogovore in delavnice. Uvodni del projekta je namenjen raziskavi zgodovinskega, socialnega in političnega  konteksta devetdesetih. Poseben poudarek je namenjen transformaciji umetniških praks, novim pogledom in radikalnim premikom. Zanima nas institucionalni razvoj in razmerja med urbanim okoljem in ostalim delom Slovenije, na kar je odločilno vplivala uradna kulturna politika takratnega časa.