Skip to main content
P74 razstave 2014

Druga eksplozija: 90. leta (uvod)

By 7 decembra, 201418 decembra, 2014No Comments

10. 12. – 19. 12. 2014
Center in Galerija P74, Trg prekomorskih Brigad 1, 1000 Ljubljana

Vljudno vabljeni na odprtje razstave Druga eksplozija: 90. leta (uvod) v sredo, 10. 12. 2014, ob 19.00 uri v Center in Galerijo P74.

V sredo, 10. 12. 2014, ob 18.00 uri vabljeni na javno predstavitev večletnega projekta. Sodelovali bodo Andreja Hribernik, Jože Barši, Tadej Pogačar, Iza Pevec, Nina Skumavc.

Druga eksplozija: 90. leta

Kako razmišljati devetdeseta? Čas radikalnih premikov od reprezentacije k produkciji, čas institucionalne kritike, kontekstualne umetnosti, nove javne umetnosti participatornih praks, aktivizma, vključevanja socialne sfere,  neokonceptualizma ipd.

Po eksploziji neoavantgarde v šestdesetih, ki jo je pri nas povzročilo predvsem gibanje in skupina OHO, lahko devetdeseta označimo kot novo eksplozijo umetniške produkcije. O devetdesetih v Sloveniji lahko govorimo samo z zavedanjem ključnih prelomov v regiji (razpad Jugoslavije, osamosvojitev Slovenije, vojna na Balkanu). Kolektivno je postalo sinonim za preteklost.

Ideološki premik od socializma k tržno usmerjeni državni ureditvi je zahteval mentalne premike tudi na drugih področjih. Tako kot je bilo potrebno na novo definirati družbena razmerja, se je vzporedno vršila tudi redefinicija samega kulturnega polja.

Geopolitične spremembe, ki so se zgodile v Evropi leta 1989 so imele globoke posledice na ves svet, pomembno pa so vplivale tudi na – do tedaj – bipolarno razdeljen svet umetnosti. Obravnavanje tega obdobja zahteva kritično in multiplo pripoved, ki se dotika številnih področij: geopolitike, sociale, ekonomije in kulture. Vznik novih kritičnih praks v umetnosti se ujema s temi strukturnimi spremembami. Zahteva Zahodnega modernizma po univerzalni veljavnosti je postala dokončno nevzdržna. Umetniške prakse, ki so se v osemdesetih označevale kot proti-sistemske, kot alternativne so v devetdesetih začele tvoriti centralni umetniški prostor, prej velike družbene teme, so pogosto zamenjale individualne zgodbe in mikro-politične vsebine.

Druga eksplozija – 90. leta je večleten raziskovalni in izobraževalni projekt, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti Slovenj Gradec in INKUBATORJEM za mlade kustose (Iza Pevec, Nina Skumavc). Projekt je injicirala delovna skupina, ki jo sestavljajo Andreja Hribernik, Marko Košan, Jože Barši, Tadej Pogačar.

Projekt je dvodelne narave. Potekal bo sočasno na dveh lokacijah: v Ljubljani in v Slovenj Gradcu. Ta dvojna perspektiva s »središča« in  z »roba« je ključna pri razumevanju in iskanju kompleksnejše podobe tega desetletja. Projekt vključuje raziskave, razstave in spremljevalni program. K projektu bomo dodatno povabili ključne akterje, poznavalce in eksperte s posameznih področij umetnosti in kulture. Uvodni del projekta je namenjen raziskavi zgodovinskega, družbenega in političnega  konteksta devetdesetih. Poseben poudarek bo namenjen transformaciji umetniških praks in njihovi institucionalizaciji. Zanimal nas bo institucionalni razvoj in razmerje med urbanimi okolji in ostalim delom Slovenije, na kar je odločilno vplivala kulturna politika takratnega obdobja.

Drugi del projekta, ki ga pripravljamo v letu 2015 bo predstavil rezultate raziskave in skupnega dela razširjene delovne skupine (ta bo vključevala tako akterje takratnega in današnjega umetniškega prostora, kot posameznike, ki jih bomo k projektu povabili).

Program Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. podpirata Ministrstvo za kulturo RS in MOL, Oddelek za kulturo.

Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je član Asociacije – društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev
na področju kulture in umetnosti in mednarodne mreže CLUSTER.