Skip to main content
NoviceP74 razstave 2010

Dalibor Martinis: Globalna slika

By 27 decembra, 201014 junija, 2022No Comments

29. 12. 2010–17. 1. 2011
Center in Galerija P74, Prušnikova 74, Ljubljana
Predstavitev prvega dela projekta: sreda, 29. 12. 2010 ob 19.00 uri

Vljudno vabljeni na predstavitev uvodnega dela projekta v javnem prostoru Daliborja Martinisa Globalna slika v Center in Galerijo P74, v sredo 29. 12. 2010 o 19.00 uri.
Avtor bo spregovoril o nastajajocemu projektu, pripravi spletne strani in javnemu posegu v srediscu Ljubljane.

Po predstavitvi sledi ob 20.00 uri sprejem v Centru in Galeriji P74 !

Nemska politicna teoreticarka Hanna Arendt uporablja termin »clovesko stanje« za opis radosti, strahu, humorja in drugih obcutij in custev povezanih z naso eksistenco. Predpostavimo, da obstaja nacin s katerim bi lahko izmerili to clovesko stanje ter da ga slika celo zabelezi. Ali bi nenehna prisotnost taksne slike vplivala na ljudi, da bi priceli delovati drugace, z vec obcutka za soljudi?
Projekt Globalna slika se izvaja v vec evropskih mestih. V vsakem mestu bo izbrana urbana lokacija prevzela vlogo senzorja, ki zari svetlobo dolocene barve (LED skener), ki odgovarja stopnji kvalitete cloveskega stanja. Spremembe barve so odvisne parametrov, ki natancno odrazajo »splosni faktor« dobrega pocutja. Parametri za doloceno stanje se izbirajo s pomocjo softvera za preiskovanje s spleta preko izbranih pojmov (iz dnevnih porocil o ekonomiji, trziscu delnic, katastrofah, zdravju, mednarodnih odnosih, sporih, stanju drzavljanskih pravic, ekologije, medijev) in usmerja v racunalnik, ki preko hardvera – konzole za kontrolo LED skenerja – upravlja z barvo svetlobe s katero je osvetljen izbrani objekt.
Sedem stopenj kvalitete »globalnega stanja« od katastrofalnega do idealnega se spreminja v sedem barv: od crne, preko oranzne, rumene, zelene, tirkizne, modre do vijolicne. Posebno razviti softver bo pretvarjal sprejete podatke s spleta v eno od sedmih barvnih svetlob z LED skenerja in ekrana.

Dalibor Martinis je eden pionirjev medijske umetnosti v Evropi. Po diplomi na Likovni akademiji v Zagrebu je med leti 1987-1991 predaval video in televizijsko rezijo na filmskem oddelku igralske akademije v Zagrebu. V letih 1991-1992 je predaval kot gostujoci profesor na Ontario Collage of art v Torontu. Leta 1993 je ustanovil druzbo Multimedia Lab za razvoj multimedijskega softvera. Njegov konceptualisticni in medijski umetniski opus je raznovrsten. Martinis se v svojih delih ukvarja s problematiko komunikacije v druzbi in javnem prostoru, z zgodovino in javnim spominom, s strategijami metapoliticnega delovanja, razmerji med fizicnem in virtualnem itd.
Sodeloval je na stevilnih najpomembnejsih svetovnih manifestacijah sodobne umetnosti, med drugim na: Bienalu v Sao Paulu, na Documenti, Beneskem bienalu, v MoMi, New York; v Stedelijk muzeju, Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu itd. Sodeloval je na stevilnih video in filmskih festivalih v Berlinu, Tokyu, Montrealu, San Franciscu, Locarnu itd.

Vabljeni!

Avtorja projekta: Dalibor Martinis in Mihael Giba
Produkcija: Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Center in Galerija P74, Ljubljana

Program Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. je podprt s strani Ministrstva za kulturo in MOL, oddelek za kulturo. Za pomoc pri izvedbi projekta se zahvaljujemo Slovenskim zeleznicam, Potniskemu centru Ljubljana.

Drugi del projekta