Skip to main content
P74 razstave 2012

Ulmske variacije – Iz zbirke KD Group d.d.

By 4 maja, 20123 junija, 2012No Comments

9. 5.–31. 5. 2012
Center in Galerija P74, Trg Prekomorskih Brigad 1, 1000 Ljubljana
Odprtje: sreda, 9. 5. 2012 ob 20.00 uri

Umetniki: Jaakov Agam, Getulio Alviani, Max Bill, Georg Held, Boštjan Kavčič, Tommy Lydon, Jim Pattison, Ivan Picelj, Jakob Savinšek

Kustos razstave: Pavel Toplak


Ivan Picelj, Ulmske variacije, barvni sitotisk, 2006

Umetniške zbirke podjetij na Zahodu občutno vplivajo na trg umetnin. Nekaj jih je nastalo po letu 1945, večina pa po letu 1975. V velikih korporacijah so umetniške zbirke del poslovnega načrta in ustrezajo podobi podjetja. KD Group d.d. v svoji zbirki KD Artes združuje eklektičen nabor likovnih del (risb, grafik, slik, skulptur) klasične, moderne in postmoderne umetnosti. Pričujoča razstava, pripravil jo je gostujoči kustos Pavel Toplak, predstavlja to zbirko skozi izbor del, ki se osredotočajo na opartistično umetniško produkcijo in dediščino oparta.
KD Group d.d. je že v samem začetku pristopil k projektu “Nagrade skupine OHO” kot sponzor. Z vsakoletnim odkupom umetniškega dela dobitnika nagrade podpira mlado generacijo sodobnih vizualnih umetnikov.

V začetku 60. let 20. stoletja je v ljubljanski Mali galeriji prvič razstavil svoja likovna dela Getulio Alviani, tedaj na povabilo Zorana Kržišnika, ki je umetnika spoznal nekaj let prej v Italiji. Tako je bilo leta 1961 je v Ljubljani prvič možno neposredno videti likovno snovanje enega izmed avtorjev zavezanega “optičnemu konstruktivizmu”, kot nadaljevanju izvirne ideje bauhausovega izročila svetovljanskega Victorja Vasarelija. Jaakov Agam je izraelski umetnik, ki kot slikar in kipar išče izrazni izhod v kinetični umetnosti, kakor je poimenoval svojo vizijo optičnega stopnjevanja umetniškega prostora.
Max Bill je, kot najstarejši sodelujoči na pričujoči razstavi, edini pravi neposredni predstavnik dessauskega bauhausa. Med leti 1927 in 1929 se je šolal v razredih Wassilija Kandinskega, Paula Kleeja in Oskarja Schlemmerja, nato pa vrnil v Zürich in deloval kot arhitekt, oblikovalec, kipar, slikar in grafik.
Eden od ustanoviteljev in osrednjih predstavnikov skupine Exat 51 ter ustanovitelj zagrebških Novih tendenc (1961 – 1967) je Ivan Picelj . Picelj je leta 2006 sprejel povabilo ljubljanskega Mednarodnega grafičnega likovnega centra in v delavnici pri tiskarju Slavku Pavlinu natisnil kontemplativno grafično mapo z enostavnim naslovom: “Ulmske variacije”. Picelj je v svojem umetniškem delovanju razvil specifično varianto geometrijske abstrakcije, ki je vključevala primarne barve in reducionirane geometrijske elemente. Ustvarjal je tudi skulpturalna dela in dela v reliefu v lesu in kovini. Med drugim je organiziral prvo razstavo industrijskega oblikovanja v Zagrebu (1955) in pomagal pri oblikovanju Jugoslovanskega paviliona za nacionalne in mednarodne razstave. Trije mlajši avtorji: Tommy Lydon, Jim Pattison in Georg Held, so svoja likovna dela naredili v sklopu organiziranih likovnih kolonij v Piranu in Celju, pod pokroviteljstvom umetniškega projekta KELEIA, še v 90. letih preteklega stoletja. S svojimi likovno stilskimi izraznimi sredstvi odločno in pošteno dopolnjujejo in nadaljujejo smelo pot protagonistov evropske veje opartizma.
Ready made z imenom “Motorist” Jakoba Savinška in objekt “Organizem VIII”, delo mlajšega kiparja Boštjana Kavčiča, sta dva trodimenzionalna eksponata, te specifično “optično” naravnane predstavitve, ki zgolj nakazuje širok nabor likovnih del v zbirki KD Artes delniške družbe KD Group d.d.

Vabljeni!