slo | eng

P74 Gallery

Beli sladoled: Ladja norcev

Curated by: Mojca Grmek
1- 16 April, 2010
KAPSULA, Podhod Ajdovščina 1, Ljubljana
Opening View: Thursday, 1 April 2010 at 7 p.m.

Beli sladoled je umetniška skupina, ki jo sestavljata Miha Perne in Leon Zuodar, akademska slikarja, ki sta leta 2004 diplomirala na ALUO v Ljubljani. Skupina je bila osnovana leta 2005 in se ukvarja z razvijanjem risbe kot avtonomnega likovnega medija ter iskanjem njenih meja in izraznih možnosti. Rezultate svojega dela redno predstavlja v obliki razstav in publikacij, tudi v obliki knjige umetnika. Ob uveljavljanju skupnih interesov v skupini avtorja delujeta tudi samostojno, kot slikarja, grafika, eksperimentalna striparja, animatorja in grafična oblikovalca. Več o delovanju skupine na www.belisladoled.org in bedaodsladoleda.blogspot.com.

Projekt se ukvarja s prenosom nenavadnih praks v polje umetnosti, z namenom razkrinkanja življenjskih absurdnosti. Zasnovan je za projektni prostor KAPSULA, v katerega bosta avtorja postavila objekt – ladjo norcev – po principu gradnje ladje v steklenici. Pri tem ju bo snemala kamera, ki bo nastopala kot priča, da je gradnja potekala po pravilu. Pravilo pa je, da sama ne smeta vstopiti v prostor, ampak morata objekt vanj »vstaviti« od zunaj. Dostop do objekta je tako mogoč samo od zunaj in to velja tako za avtorja (sestavljanje skozi vrata) kot tudi za gledalce (opazovanje skozi stekleno steno). Prvi ključni moment projekta je torej v absurdnosti po nepotrebnem oteženega akta postavitve in obenem opazovanja objekta (na sami razstavi bo predstavljen le zaključen objekt in posnetek postavitve). Drugi ključni moment pa je sam motiv ladje norcev, ki že s svojo zgodovino uporabe kaže na celo vrsto absurdnosti. Pri Platonu nastopa kot prispodoba za neučinkovitost demokratične ureditve, v likovni umetnosti in literaturi pa kot prispodoba za izločevalni odnos do drugačnih in družbeno nekoristnih oseb (norcev in drugih).