slo | eng

P74 Gallery

Jože Barši, Five Comments

1-14 May, 2010
KAPSULA, Podhod Ajdovščina 1, Ljubljana

Projekt 5 komentarjev vsebuje 5 dogodkov:

  • prvi dogodek: 1. maj ob 8h zjutraj v KAPSULI – sprehod izpred KAPSULE na Rožnik
  • naslednji štirje dogodki so v obliki avtorjevih komentarjev na teme s področja sodobnih umetniških praks:

  • drugi dogodek: 3. maj ob 15h v KAPSULI – komentar na temo dizajna
  • tretji dogodek: 5. maj ob 15h v KAPSULI – komentar na temo temporalnosti (primer NSK Država v času)
  • četrti dogodek: 10. maj ob 15h v KAPSULI – komentar na temo ponavljanja (primer Jan Bas Ader)
  • peti dogodek: 12. maj ob 15h v KAPSULI – komentar na temo uprizarjanja in udejanjanja (primer Santiago Sierra)

Več (doc)
Vabilo (doc)